Η ιστορία της Γραφής και των βιβλιοθηκών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ ΣΤΟΝ…ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ           Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Ιστορία της Γραφής και των Βιβλιοθηκών – Από την Πέτρα στο.. Σκληρό Δίσκο» με εκφραστικά μέσα το παραμύθι, την ποίηση, την αυτοψία, τη σωματική έκφραση, την εικαστική δημιουργία και τη βιωματική επαφή ταξιδεύει τα παιδιά στο…