Έναρξη δανεισμού μουσειοβαλίτσας για το πρόγραμμα: Το παιχνίδι στη Διαχρονία

Σας ανακοινώνουμε ότι το Τμήμα μας ξεκινά το δανεισμό της «μουσειοσκευής-μουσειοβαλίτσας προς τα ενδιαφερόμενα σχολεία, ώστε να καταστήσει δυνατή τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, στο χώρο του σχολείου μέσω της μουσειοσκευής. Κάνοντας κλικ εδώ και εδώ, μπορείτε να πληροφορηθείτε, βλέποντας το σχετικό κείμενο που έχει αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για…