Ο Τύμβος του Σοφοκλή

Ο ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΥΜΒΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ       Ο επονομαζόμενος «Τύμβος του Σοφοκλή» βρίσκεται βόρεια των Αχαρνών, στην περιφέρεια της Βαρυμπόμπης και στη θέση Μεγάλη Βρύση ή Παναγίτσα. Βιβλιογραφικά είναι γνωστός ως τύμβος της Καμβέζας και ανασκάφηκε το 1888 από τον τότε διευθυντή των Βασιλικών Κτημάτων του Τατοΐου L. Muenter. Ο τύμβος έχει διάμετρο 37 μ. και ύψος…