Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία

Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες του Δήμου Αχαρνών Ο Δήμος Αχαρνών αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους Δήμους της Αττικής. Χαρακτηριστικά ο Θουκυδίδης αναφέρει: «ἕως ἀφίκοντο ἐς ᾿Αχαρνάς, χωρίον μέγιστον τῆς ᾿Αττικῆς τῶν δήμων καλουμένων», Θουκυδίδου Ιστορία, Βιβλίο Β΄, 19. Έτσι μας πληροφορεί ότι αποτελούσε και έναν από τους πολυανθρωπότερους Δήμους της Αττικής. Η κατοίκηση του χώρου είναι…