Εκπαιδευτικά προγράμματα σχολικού έτους 2016-2017

 

Το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών από το 2000 δραστηριοποιείται σε δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα που έχουν σαν σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Αχαρνών, την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την  προστασία των μνημείων και του φυσικού τους περιβάλλοντος, τη γνώση της ιστορίας του τόπου όπου κατοικούν και μαθητεύουν. Σκοπός η προβολή της τοπικής ιστορίας και του συνόλου των υλικών στοιχείων που συνθέτουν το διαχρονικό πολιτιστικό πλούτο των Αχαρνών από τους αρχαίους μέχρι τους νεότερους χρόνους.

 

Με την πρόκληση της αυτενέργειας, τη βιωματική προσέγγιση, τη χρήση του θεατρικού παιχνιδιού, το παραμύθι, τη σωματική έκφραση και την εικαστική δημιουργία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Τμήματος έχουν σκοπό να μεταβάλλουν την επίσκεψη στους χώρους πολιτισμικής αναφοράς των Αχαρνών σε ευχάριστη εμπειρία, να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την παρατήρηση και την κατανόηση τους.

Η ανάθεση ρόλων σε όλο το δυναμικό της τάξης εξασφαλίζει μια ενεργή και ενδιαφέρουσα διαδικασία τόσο για τους μικρότερους μαθητές όσο και για τους εφήβους, που συμμετέχουν με ενθουσιασμό.

Όλα τα προγράμματα του Τμήματος συνδέονται με την αντίστοιχη σχολική ύλη, κυρίως της ιστορίας και απευθύνονται σε συγκεκριμένες τάξεις. Στους εκπαιδευτικούς προτείνεται στην τάξη, πριν και μετά την επίσκεψη, η διαθεματική προσέγγιση του εκάστοτε αντικειμένου και η εμπλοκή όλων των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών (μέθοδος της αράχνης).

 

Σημείωση : Τα προγράμματα που λαμβάνουν χώρα στον αρχαιολογικό χώρο του Θολωτού Τάφου και την Αρχαιολογική Συλλογή διεξάγονται με την επιστημονική εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

 

Στα σχολεία πριν και μετά από κάθε επίσκεψη προτείνεται το ακόλουθο σχήμα:

Δραστηριότητες Προετοιμασίας
Επίσκεψη
Δραστηριότητες Επεξεργασίας

 

 

 

 

Για όλα τα σχολεία των Αχαρνών υπάρχει δυνατότητα δανεισμού βιβλιογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού της βιβλιοθήκης του Τμήματος (διαθέτει έως σήμερα 12.700 βιβλία), που λειτουργεί ως εργαλείο μάθησης και περαιτέρω διερεύνησης στο γνωστικό πεδίο που έχει επιλεγεί. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και μαθητές επίσης μπορούν να αναζητήσουν σχετικό πληροφοριακό υλικό στο site του Δήμου:   www.acharnes.gr και στη διεύθυνση www.arxaiologikoacharnes.wordpress.com (Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής έρευνας).

Για κάθε πρόγραμμα τα σχολεία οφείλουν να δηλώσουν τηλεφωνικά στο 2102322878 την επιθυμία συμμετοχής και να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής η οποία και πρωτοκολλείται.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές  μετά το πέρας του προγράμματος συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο κλειστού και ανοιχτού τύπου για την αξιολόγηση του προγράμματος για τη συνεχή βελτίωσή του.

 

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 2016-2017 ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

 1. ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ : «Ο Δικαιόπολις μας ταξιδεύει στο μαγευτικό κόσμο του αρχαίου θεάτρου».

Εγκεκριμένο για το σχολικό έτος 2016-2017 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με το υπ.αρ. πρωτ.: Φ13.1/76917/Δ2, 13-5-2016 έγγραφό του προς το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ και τους εθελοντές του – φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε με σκοπό την προώθηση της πλήρης αποκάλυψης του αρχαίου θεάτρου των Αχαρνών και την ανάδειξή του. Το αρχαίο θέατρο των Αχαρνών αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2007 σε κεντρική τοποθεσία του δήμου και αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία  της πόλης μας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Αχαρνών και όλης της Αττικής και φιλοδοξεί να εξοικειώσει τους μαθητές με το αρχαίο θέατρο και να συμβάλλει στη συγκρότηση συλλογικής μνήμης, προς όφελος της προστασίας του μνημείου.

Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών με τον κόσμο του αρχαίου θεάτρου και η σύνδεσή του με τα κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα της εποχής στην οποία γεννήθηκε, άνθισε και παρήκμασε. Βαρύτητα δίδεται στην αναβίωσή του αρχαίου δράματος από την εποχή της Αναγέννησης έως τη σύγχρονη εποχή και τα διαχρονικά μηνύματα του.

Το πρόγραμμα προτείνεται, στα σχολεία που συμμετέχουν, να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης καθώς εμπλέκονται τα αντικείμενα της αρχαίας ιστορίας, της δραματικής ποίησης, της αρχαίας γραμματείας, της τεχνολογίας, της φυσικής (π.χ. ακουστική αρχαίων θεάτρων), της πολιτικής και κοινωνικής αγωγής, της αισθητικής, της θεατρικής αγωγής και της μουσικής. Πληροφοριακό υλικό για το θέατρο των Αχαρνών μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αντλήσουν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού: http://odysseus.culture.gr, από το διήγημα: «Ο νεαρός Εύπορος μια μέρα στο θέατρο των Αχαρνών», έκδοση του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ 2016, το οποίο δίνεται στη βιβλιοθήκη των σχολείων σε δυο αντίτυπα καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών: acharnes.gr.(στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση).

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας διαθέτει προς δανεισμό με θέμα το θέατρο, πλούσιο βιβλιακό υλικό σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αποτελεί δωρεά του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ.

 

Ημέρα Λειτουργίας: Πέμπτη.

Ανώτατο σύνολο συμμετεχόντων μαθητών: 25-30.

Προτεινόμενες τάξεις : Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, Α’, Β΄, Γ΄ Γυμνάσιου.

Χρονική διάρκεια : Δυο ώρες και τριάντα λεπτά με ένα διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών.

Χώρος διεξαγωγής: Τμήμα Αρχαιολογίας & Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών-Βιβλιοθήκη (Φιλαδελφείας 217, 5η Στάση Κόκκινου Μύλου), Λεωφορειακή  Γραμμή Γ 9.

 

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρία στάδια:

Στο πρώτο στάδιο στην τάξη: Η συζήτηση που θα γίνει στην τάξη γύρω από το αρχαίο θέατρο και η προετοιμασία των μαθητών κρίνουμε ότι αποτελεί το 50% της επιτυχίας του προγράμματος.

Στο δεύτερο στάδιο στο χώρο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

 • Παρουσίαση power point. Οι μαθητές μαθαίνουν για το αρχαίο θέατρο των Αχαρνών, τη γέννηση του αρχαίου θεάτρου, τους μεγάλους τραγικούς ποιητές τους κωμικούς ποιητές, την αναβίωση του αρχαίου θεάτρου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το διδακτικό κομμάτι του προγράμματος διανθίζεται από μικρά βίντεο -κυρίως της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης-για καλύτερη και πιο ευχάριστη πρόσληψη του γνωστικού αντικειμένου από τους μαθητές.
 • Εικαστικό εργαστήρι. Τα παιδιά κατασκευάζουν θεατρικά προσωπεία με τη μέθοδο της γυψόγαζας πάνω σε καλούπια και όχι στα πρόσωπα των παιδιών. Μέθοδος πολύ κοντά στη τεχνική που χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα για κατασκευή προσωπείων με λινό ύφασμα και γύψο. Σκοπός η γνωριμία των παιδιών με την αρχαία σκευή, η κατανόηση της λειτουργίας του προσωπείου, η καλλιτεχνική έκφραση.
 • Θεατρική αναπαράσταση. Τα παιδιά αναπαριστούν σκηνές από το αρχαίο δράμα φορώντας προσωπεία και ενδύματα. Το θεατρικό δρώμενο συνοδεύεται από μουσικά κομμάτια που έχουν γραφτεί από διάσημους Έλληνες συνθέτες για αντίστοιχες παραστάσεις.
 • Παιχνίδι γνώσεων. Για τα παιδιά της Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού πραγματοποιείται ένα παιχνίδι γνώσεων με θέμα το αρχαίο θέατρο.

Στο τρίτο μέρος του προγράμματος στην τάξη: Τα παιδιά με τον εκπαιδευτικό κάνουν απολογισμό για το τι αποκόμισαν από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Προτείνεται η συγγραφή και η σκηνοθεσία δικού τους θεατρικού έργου, στο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής αξιοποιώντας τις μάσκες που τα ίδια κατασκεύασαν.

 

 • ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ. Εορταστικό επίλογο του προγράμματος αποτελεί το μαθητικό φεστιβάλ αρχαίου θεάτρου που διοργανώνεται από τα αρμόδια Τμήματα του Δήμου και το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ. Κατά την φετινή σχολική χρονιά το φεστιβάλ θα διεξαχθεί πριν τις διακοπές του Πάσχα, στο χώρο εκθέσεων και στην αίθουσα προβολών και παραστάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών. Τα σχολεία που συμμετέχουν στο φεστιβάλ έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους εικαστικές ή παραστατικές δράσεις και οτιδήποτε άλλο δημιουργήσει η γόνιμη φαντασία τους.

 

 1. Ο ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Το πρόγραμμα, που διεξάγεται από το 2000 με μεγάλη συμμετοχή και αμείωτο ενδιαφέρον των σχολείων όλης της Αττικής, έχει ως σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προστασία του σημαντικού αυτού μνημείου που χρονολογείται στην μυκηναϊκή εποχή (14ος -13ος αι. π.Χ.) και αποτελεί μάρτυρα της μακραίωνης ιστορίας των Αχαρνών.

Οι δραστηριότητες οργανώνονται σε τρία στάδια: μέσα στην τάξη πριν την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, κατά τη διάρκειά της και κατόπιν αυτής. Στην ξενάγηση δίνεται έμφαση στην ανασκαφή του μνημείου, τον τρόπο κατασκευής του, τη χρήση του θαλάμου ως ταφικού χώρου στα μυκηναϊκά χρόνια και τη χρήση του δρόμου ως χώρο λατρείας νεκρών ηρώων από τη γεωμετρική έως και την κλασική εποχή. Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην ξενάγηση ακολουθεί δραματοποίηση από τους μαθητές (θεατρικός αυτοσχεδιασμός), που ως συγγενείς και φίλοι του νεκρού άρχοντα αναπαριστούν την κτέριση, το θρήνο, το νεκρόδειπνο και τη διαχρονική χρήση του δρόμου του τάφου.

 

Ημέρα Λειτουργίας: Τρίτη.

Ανώτατο σύνολο συμμετεχόντων μαθητών: 25-30.

Προτεινόμενες τάξεις: Δ΄ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου.

Χρονική διάρκεια : Δυο ώρες και τριάντα λεπτά με ένα διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών.

Χώρος διεξαγωγής: Τμήμα Αρχαιολογίας & Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών-Βιβλιοθήκη (Φιλαδελφείας 217, 5η Στάση Κόκκινου Μύλου), Λεωφορειακή Γραμμή Γ 9).

 

 

 

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ & ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ.

Βασικοί άξονες του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι α) η ιστορία της γραφής στην διαπολιτισμική και διαχρονική της διάσταση, β) η ιστορία του βιβλίου από την αρχαία εικονογραφία έως τα μεσαιωνικά χειρόγραφα και τα τυπωμένα ή ηλεκτρονικά βιβλία και γ) η λειτουργία των Βιβλιοθηκών.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται στα εξής μέρη:

 • Εργαστήρι αφής: τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διάφορα υλικά και σύνεργα γραφής όπως αντίγραφο του δίσκου της Φαιστού, πινακίδες γραμμικής Β, φύλλα παπύρου, κομμάτια περγαμηνής, γραφίδες από καλάμι, κυρωμένες πλάκες, πινέλα, κα.
 • «Μικρός γραφέας»: τα παιδιά κατασκευάζουν αρχαίες πήλινες πινακίδες και γράφουν σε όστρακα εξοστρακισμούς.
 • «Μικρός βιβλιοθηκονόμος»: τα παιδιά εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές της επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας (αποδελτίωση, καταλογογράφηση, ηλεκτρονική αναζήτηση, εξυπηρέτηση αναγνωστών.

 

Ημέρα Λειτουργίας: Δευτέρα.

Ανώτατο σύνολο συμμετεχόντων μαθητών: 30.

Προτεινόμενες τάξεις: Ε΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου.

Χρονική διάρκεια: Δυο ώρες.

Χώρος διεξαγωγής: Τμήμα Αρχαιολογίας & Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών-Βιβλιοθήκη (Φιλαδελφείας 217, 5η Στάση Κόκκινου Μύλου), Λεωφορειακή Γραμμή Γ 9.

 

 1. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ.

Η εκπόνηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την πληθυσμιακή σύνθεση της σημερινής τάξης, έχει ως στόχο με δίαυλο επικοινωνίας τον προσφιλή πολυφυλετικό Καραγκιόζη, την καλλιέργεια του σεβασμού προς την ετερότητα μέσα από ένα πλαίσιο ανακαλυπτικών και διαπολιτισμικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές μαθαίνουν την ιστορία του θεάτρου Σκιών, το πέρασμά του από την Ανατολή στη Δύση, γίνονται οι ίδιοι καραγκιοζοπαίκτες παίζοντας σε πραγματικό «μπερντέ» και κατασκευάζοντας φιγούρες από ζελατίνα.

Στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές δίνεται το συνοδευτικό έντυπο έκδοσης Δήμου Αχαρνών με πληροφοριακά κείμενα και δραστηριότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν πριν και μετά την επίσκεψη για να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με το θέατρο σκιών.

 

Ημέρα Λειτουργίας: Δευτέρα.

Ανώτατο σύνολο συμμετεχόντων μαθητών: 30.

Προτεινόμενες τάξεις: Δημοτικό –Γυμνάσιο (το πρόγραμμα προσαρμόζεται στην ηλικία των παιδιών).

Χρονική διάρκεια: Δυο ώρες.

Χώρος διεξαγωγής: Τμήμα Αρχαιολογίας & Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών-Βιβλιοθήκη (Φιλαδελφείας 217, 5η Στάση Κόκκινου Μύλου), Λεωφορειακή Γραμμή Γ 9.

 

 

 

 

 

 1. ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ. Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ.

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος έρχονται σε επαφή με λατρευτικά αντικείμενα καθώς και με παραστάσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στα μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία της Αρχαιολογικής Συλλογής Αχαρνών, μαθαίνουν για τη λατρεία στις αρχαίες Αχαρνές, όπως διαπιστώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα, τις φιλολογικές πηγές και τις επιγραφικές μαρτυρίες.

Α) Στο πρώτο μέρος με τη βοήθεια εποπτικού υλικού –πλαστικοποιημένες κάρτες με παραστάσεις των θεών του Ολύμπου από αγγεία, γλυπτά, νεότερα έργα τέχνης, κάρτες Α3 από τον εκπαιδευτικό φάκελο 9 του προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ με τίτλο : «ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ» και μικρά μαρμάρινα ολόγλυφα γλυπτά των δώδεκα θεών του Ολύμπου -τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την λατρεία στην αρχαιότητα, τους μύθους γύρω από τους θεούς και την επίδραση που άσκησαν στην τέχνη εμπνέοντας καλλιτέχνες από την  αρχαιότητα έως σήμερα.

 

Διάλειμμα στο χώρο υποδοχής

 

Β) Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, οι μαθητές με αφορμή τη λατρεία του Ηρακλή από τους Αχαρνείς και τη μύηση του ήρωα στα Ελευσίνια Μυστήρια πριν την κάθοδο του στον Άδη, που θα του επιτρέψει την άνοδό του στον κόσμο των ζωντανών, δραματοποιούν το θεατρικό : «Η  αρπαγή της Περσεφόνης».

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο θεατρικό έχουν τα ίδια τα παιδιά που υποδυόμενα τους θεούς, τις θεές, τις Νύμφες, τις μοιρολογίστρες, τα λουλούδια του κάμπου αναπαριστούν την αρπαγή της Κόρης από τον Πλούτωνα και τις συνέπειες της στη Φύση. Το θεατρικό έχει ως μέσα έκφρασης την αφήγηση παραμυθιού, την εμψύχωση αντικειμένου (κούκλες με ορατή την παρουσία του εμψυχωτή), τη μουσική και τον αυτοσχεδιασμό από τα ίδια τα παιδιά.

 

Ημέρα Λειτουργίας: Τετάρτη.

Ανώτατο σύνολο συμμετεχόντων μαθητών: 25-30.

Προτεινόμενες τάξεις: Γ΄, Δ΄ Δημοτικού.

Χρονική διάρκεια: Δυο ώρες.

Χώρος διεξαγωγής: Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών, Φιλαδελφείας 76, (10η στάση Κόκκινου Μύλου), Μενίδι, έναντι Δημαρχείου Αχαρνών, Λεωφορειακή Γραμμή Γ 9.

 

 

 1. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΒΑΛΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ.

Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με το υπαρ. πρωτ.: Φ14/398/34670/Δ1, 3-3-2015 έγγραφό του προς το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών.

 

Αφορμή για τη δημιουργία της μουσειοβαλίτσας με τίτλο: «Τα παιχνίδια ταξιδεύουν: από την πλαγγόνα των αρχαίων και την κουτσούνα της γιαγιάς στη Μπάρμπη της μαμάς» υπήρξε η επιθυμία εκπαιδευτικών να πραγματοποιούν το πρόγραμμα στο χώρο τους. Το ευέλικτο και εύκολα μεταφερόμενο υλικό, καθώς και οι προτεινόμενες δράσεις προσφέρουν τη δυνατότητα στα σχολεία να γνωρίσουν τα παιχνίδια στην αρχαιότητα, να τα συνδέσουν με την αντίστοιχη σχολική ύλη της γλώσσας και της ιστορίας, να τα εξετάσουν διαχρονικά και διαπολιτισμικά ως φορείς μηνυμάτων.

Η μουσειοβαλίτσα με θέμα το παιχνίδι στην αρχαιότητα, ως άθυρμα και ως ατομική και ομαδική ενασχόληση, γίνεται  ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας

ανάμεσα στο σχολείο και το μουσείο και μετά την επίσκεψη, προτείνοντας έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης του γνωστικού αντικειμένου και συμβάλλοντας στην πολιτιστική αποκέντρωση.

 

Προτεινόμενη τάξη δανεισμού : Α΄, Β΄ Γ΄ Δημοτικού.

Ημέρες Δανεισμού : Δεκαπέντε μέρες.

Χώρος παραλαβής και επιστροφής του υλικού: Τμήμα Αρχαιολογίας & Ιστορικής Έρευνας των Αχαρνών- Βιβλιοθήκη (Φιλαδελφείας 217, 5η Στάση Κόκκινου Μύλου), Λεωφορειακή  Γραμμή Γ 9.

 

Πεποίθηση του Δήμου μας είναι ότι αφενός γνωρίζοντας την ιστορία του τόπου μειώνεται η αδιαφορία του πολίτη απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά που ενίοτε καταλήγει σε βανδαλισμούς, καταστροφή του περιβάλλοντος και αφετέρου ότι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τη μουσειακή αγωγή μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στο πολιτιστικό γίγνεσθαι των Αχαρνών και στην τοπική μικροοικονομία. Φιλοδοξεί επίσης να σταθεί αφορμή ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών που δεν κατάγονται από τις Αχαρνές αλλά από άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως επίσης και των μαθητών που προέρχονται από άλλες χώρες (κυρίως βαλκανικές) και να αναζητήσουν τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στους τόπους καταγωγής και του τόπου διαμονής τους όπως έχουν καταγραφεί σε πολλές ανθρωπολογικές, εθνολογικές και λαογραφικές μελέτες.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s